Aktualności

Zarządzania dokumentami (DMS) Aktualności

BrightLight na Uniwersytecie

19 Grudnia 2010 r.

Zarządzania dokumentami (DMS) BrightLight na Uniwersytecie

Katedra Inżynierii Wiedzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jako jeden z pierwszych użytkowników, korzysta z BrightLight. Wykorzystują system na dwóch płaszczyznach: do usprawnienia komunikacji między pracownikami oraz do współpracy ze studentami. Są pierwszym uniwersytetem, który zauważył potencjał w sprawnym zarządzaniu wiedzą przy użyciu tego systemu. Katedra, przy asyście BrightLight, funkcjonuje na najszybciej rozwijających się polach technologii informatycznych, które budują rodzące się społeczeństwo wiedzy.

BrigthLight usprawnił współpracę między pracownikami Katedry. Teraz z łatwością mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, współpracować przy projektach poprzez udostępnianie dotychczas zdobytej wiedzy, doświadczeń. Opcja dodawania komentarzy oraz prowadzenia dyskusji umożliwia im szybkie i konkretne reakcje. System pozwala na dzielenie nie tylko dokumentów, ale również linków i szeroko pojętych zasobów internetu w jednym miejscu. Usprawnia to pracę naukową i zwiększa efektywność przy jednoczesnym rozwoju jednostki. Pracownicy Katedry dbają również o rozwój studentów, z myślą o nich korzystają z BrightLight. Dzielenie się wiedzą z uczniami zostało unowocześnione, udostępnia się im materiały z zajęć, dokumenty, bibliografie, skrypty, zachęca do dyskusji.

Katedra Inżynierii Wiedzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach związana jest ze specjalnością Biznes elektroniczny oraz z kierunkiem Informatyka i Ekonometria prowadzonymi przez Wydział Zarządzania. Katowicki UE (rok zał. 1936) jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, obecnie kształci się na nim ponad 15.000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Informatyki i Komunikacji, Zarządzania oraz Finansów i Ubezpieczeń. Katedra współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i zagranicą, uczestnicząc w pracach międzynarodowych konsorcjów badawczych w projektach UE o charakterze dydaktycznym, związanych z wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości nauczania na Wydziale Zarządzania.